Retningslinjer for retur

Angreretten gjelder i 14 dager fra mottak av leveransen. Returseddelen ligger i pakken din. Hvis du angrer kjøpet, er du ansvarlig for returfrakten, som trekkes fra refusjonen.

Produktet må returneres i uforandret stand og i originalemballasjen. Produktet må være ubrukt og i en slik stand at det kan selges videre uten ytterligere tiltak. Hver pakke inneholder instruksjoner om hvordan du returnerer varer. Vi forbeholder oss retten til å belaste kunden hvis noe mangler. Returer som sendes tilbake i strid med returinstruksene, vil ikke bli behandlet. Returer sendt mot postforskudd innløses ikke.

Refusjon skjer via Klarna.

Bytte til en annen størrelse?

Hvis du ønsker å bytte til en annen størrelse, returnerer du varen(e) og legger deretter inn en ny bestilling i riktig størrelse.

Klager

Vi håndterer kun reklamasjoner som er kjøpt via www.swedteam.com. For å reklamere på et produkt som er kjøpt hos en av våre forhandlere, må reklamasjonen håndteres av det respektive kjøpsstedet som er angitt på kvitteringen din. Hvis kjøpsstedet der du kjøpte produktet ditt har lagt ned, er du velkommen til å kontakte oss.

Vi tilbyr en reklamasjonsrett på 3 år fra kjøpsdatoen som er notert på kvitteringen din i henhold til gjeldende lovgivning. Kvittering må derfor fremvises for at en reklamasjon skal kunne behandles. Reklamasjonsretten gjelder for produkter som er mangelfulle i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Reklamasjonsretten omfatter blant annet ikke feil eller skader som skyldes feil bruk eller normal slitasje. Reklamasjonsretten gjelder heller ikke for ytre påvirkninger som avviker fra produktets markedsførte formål.

Produktet du kjøper fra oss, skal være feilfritt ved levering.

Vi er ansvarlige for alle kostnader hvis vi er ansvarlige for feilen. Hvis du som forbruker er ansvarlig for feilen, er du selv ansvarlig for kostnadene. Hvis du mener at du har mottatt et produkt som er defekt, må du informere oss om dette umiddelbart.

Ved reklamasjoner eller spørsmål: send en e-post til [email protected]. Oppgi ditt fulle navn, bestillingsnummer, en kort beskrivelse av årsaken til reklamasjonen, et bilde av skaden og dine kontaktopplysninger (adresse og telefonnummer).

Sortimentsendringer og produktinformasjon

Vi forbeholder oss retten til å ta forbehold om eventuelle feil som faktafeil, feil i priser, tilbud, produktbeskrivelser eller annen informasjon om varene på www.swedteam.com. All bildeinformasjon på www.swedteam.com skal utelukkende betraktes som illustrasjoner, og det kan ikke garanteres at disse gjengir produktets eksakte utseende med hensyn til for eksempel farge, passform eller funksjoner. 

Force Majeure

Hendelser utenfor vår kontroll, for eksempel naturkatastrofer, krig, arbeidskonflikter på arbeidsmarkedet, myndighetsbeslutninger, manglende leveranser fra underleverandører, fordyrende omstendigheter eller lignende hendelser som ikke med rimelighet kunne forutses, skal tilskrives force majeure. Dette innebærer at Swedteam er fritatt fra å oppfylle sine forpliktelser til å oppfylle inngåtte avtaler. Dersom en situasjon som nevnt ovenfor oppstår, skal Swedteam informere deg som kunde så snart som mulig og så snart hindringen for avtalens oppfyllelse ikke lenger foreligger.

Ugyldighet

Dersom noen av bestemmelsene i disse vilkårene er ugyldige eller ikke kan håndheves, skal de øvrige bestemmelsene være gyldige og håndheves i den utstrekning gjeldende lov tillater det, forutsatt at virkningen av ugyldigheten ikke er urimelig tyngende.

Tvist

Swedteams ambisjon er å løse eventuelle tvister med deg på en måte som er til fordel for både deg som kunde og Swedteam. Hvis en tvist ikke kan løses i fellesskap, vil den bli behandlet i allmenn domstol eller i henhold til en alternativ tvisteløsningsprosedyre som beskrevet nedenfor. Hvis tvister ikke kan løses i forståelse med Swedteam, kan kunden alltid henvende seg til Allmänna reklamationsnämnden (ARN), se www.arn.se.

Har du ytterligere spørsmål om retur, bytte eller reklamasjon?