Returpolicy

Ångerrätt gäller 14 dagar från mottagen leverans. Retursedel finns i ditt paket. Om du ångrar köpet står du själv för returfrakten vilken dras av från din återbetalning.

Varan ska returneras i oförändrat skick och i originalförpackningen. Produkten ska vara oanvänd och i sådant skick att den går att sälja igen utan vidare åtgärd. I varje paket finns en anvisning om hur du ska gå till väga för att returnera varor. Vi förbehåller oss rätten att debitera kund om något skulle saknas. Returer som skickas tillbaka i strid mot returanvisning kommer ej att behandlas. Returer som skickas mot postförskott löses ej ut.

Återbetalning sker via Klarna.

Byta till annan storlek?

Om du vill byta din produkt mot en annan storlek, returnera varan/varorna och gör sedan en ny beställning för rätt storlek.

Reklamation

Vi hanterar endast reklamationer som har köpts via www.swedteam.com. För att reklamera en produkt som har köpts hos någon av våra återförsäljare måste reklamationen hanteras av respektive inköpsställe som står angivet på ditt kvitto. Om inköpsstället där du har köpt din produkt har stängt ner, är du välkommen att kontakta oss.

Vi erbjuder en reklamationsrätt på 3 år från inköpsdatumet noterat på ditt kvitto i enlighet med tillämplig lagstiftning. Kvitto bör därav kunna uppvisas för att ett reklamationsärende ska behandlas. Reklamationsrätten gäller för produkter som är felaktig enligt gällande konsumentlagstiftning. Reklamationsrätten täcker bl.a. inte fel eller skador som uppstår på grund av felaktig användning eller normalt slitage. Reklamationsrätten gäller inte heller för yttre påverkan som skiljer sig från produktens marknadsförda syfte.

Produkten du köper av oss skall vara felfri vid leverans.

Vi står för alla kostnader om det är vi som är skyldiga till felet. Om du som konsument själv är skyldig står du själv för kostnaderna. Om du anser att du har fått en vara som är felaktig så måste du omgående informera oss.

För reklamation eller frågor: maila till [email protected] uppge ditt fullständiga namn, ditt ordernummer, en kort beskrivning av reklamationsorsak, en bild på skadan samt dina kontaktuppgifter (adress och telefonnummer).

Sortimentsförändringar & produktinformation

Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter så som faktafel, fel i priser, erbjudanden, produktbeskrivningar eller annan information om varorna på www.swedteam.com. All bildinformation på www.swedteam.com ska ses uteslutande som illustrationer och det kan inte garanteras att dessa på ett korrekt sätt återger varans exakta utseende i fråga om exempelvis färg, passform eller funktioner. 

Force Majeure

Händelser utom vår kontroll såsom naturkatastrof, krig, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantör, fördyrande omständigheter eller liknande händelser vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure. Detta innebär att Swedteam befrias från att fullfölja sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Om en situation som avses ovan uppstår ska Swedteam snarast möjligt, samt så snart hinder för avtalsenlig fullgörelse inte längre föreligger, informera dig som kund.

Ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i dessa villkor vara ogiltig eller icke-verkställbar, ska övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, förutsatt att följden av ogiltigheten inte blir oskäligt betungande.

Tvist

Swedteams ambition är att vi vill lösa eventuella tvistiga ärenden med dig på ett sätt som gynnar både dig som kund och Swedteam. Om tvist inte kan lösas i samförstånd prövas den vid den allmänna domstol som följer av lag eller enligt alternativt tvisteförfarande enligt nedan. Om tvister inte kan lösas i samförstånd med Swedteam kan kund alltid vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), se www.arn.se.

Har du ytterligare frågor eller funderingar kring returer, byten eller reklamationer?