Namn: Jimmy Stening
Ålder: 53 år
Bor: På en gård utanför Strängnäs

Följ gärna: