Desolve®

Revolutionerande kamouflage - utformat med djurens syn i fokus. Med hög kontrast i mönstret och en färg som djuret har svårt att se blir du svår att upptäcka.

Pixelmönster som bryter upp din kroppsform

Att kamouflera sig handlar om så mycket mer än att efterlikna mönster och färger i omgivningen. Problemet med många befintliga kamouflage är att de har en alldeles för låg kontrast. På långt håll smälter då mönstret samman till en enda färg och du blir synlig för djuret.

Med DESOLVE® har man istället inspirerats av hur djuren själva kamouflerar sig mot varandra, så som exempelvis tigrar och leoparder. Färgerna liknar omgivningens, men istället för att ha kvistar och löv på kroppen så som människors kamouflage ofta är utformade, har dessa djur mönster i svart som bildar en stark kontrast mot pälsens grundfärg. Med hjälp av dessa mönster bryts kroppsformen upp och dessa jaktdjur kan obemärkt ta sig fram till sitt byte.

Likadant fungerar DESOLVE®. Färgerna i mönstren matchar det område du jagar i, men därutöver är mönstrets främsta funktion att bryta upp din mänskliga form. Med hjälp av ett unikt pixelmönster där små och stora pixlar varvas bildas en hög kontrast som gör dig osynlig på alla avstånd.

Olika mönster för att passa olika behov

Desolve® Fire

Kamouflagemönster med hög synbarhet som gör dig osynlig för djuret men väl synlig för andra människor. Med hög kontrast i mönstret och en färg som djuret har svårt att se blir du svår att upptäcka.

Desolve® Veil

Med hög kontrast och färger som återfinns i omgivningen blir din kroppsform svår att urskilja. DESOLVE® Veil passar särskilt bra i skog och mark.

Desolve® Zero

Designat för jakt i helt eller delvis snötäckta områden.

Desolve® Wing

Desolve® Wing ™ är vårt kamouflagemönster som i första hand är avsett för fågeljakt. Mönstret och färgen har utformats för att störa fåglars avancerade synförmåga. Fåglar har en helt annan utvecklad syn än vi människor. Fåglar kan se upp till tre gånger längre än en människa, dessutom med full förmåga att se rörelser. Men däremot kan de inte avgöra djup eller kontrast i sitt synfält. Desolve® Wing™ -mönstret stör fågelns möjlighet att uppfatta dig och utnyttjar svagheten i fåglars förmåga att se djup och kontrast.

Relaterade produkter

Visa alla

Desolve Camouflage and the Desolve logo are global trademarks of Desolve Concealment Ltd.